234 ヨルダンの岸で

1. Yorudan no kishi de senreisya sakebu.
  Mezamete yoku kike,Shu ga sugu korareru.

2. Ima,tsumi o kuite kokoro kiyomerare
  Kirisuto mukaeru michi o totonoeyo.

3. Shu Iesu no megumi ga nakereba watashi wa
  Hana no you ni shibomi, kusa no you ni kareru.

4. Shu yo, mite o nobashi watashi o sasaete
  Sekai o megumide mitashite kudasai.

5. Jiyuu o motarasu mite o homeutaou,
  Chichinaru mikami to seirei to tomoni.


戻る