238 さばきを伝えよ

1.  Sabaki o tsutaeyo,aizu o narase.

  Tsumi kara hanarete homeuta utae.


  (refrain)

  Shu Iesu wa korareru,rappa o narase.


2. Yorokobi tsutaeyo,aizu o narase.

  Areno o tsuranuki Shu no michi hirake.


3. Yurushi o tsutaeyo,kuiaratamete,

  Inochi o tamawaru mikami ni kaere.


4. Syouri  o tsutaeyo,aizu o narase.

  Mikami no chikara to ai no syouri o.

戻る