240 「主イェスは近い」と

1. “Shu Iesu wa chikai” to yobu koe ga suru.
  Yami no waza o sute hikari ni ayume.

2. Noboru hi no you ni Kirisuto wa kuru.
  Kokoro yo,mezamete yorokobi aoge.

3. Ima koso korareru Kami no kohitsuji.
  Namida o nugutte mimoto ni isoge.

4. Futatabi Shu Iesu ga korareru sono hi,
  Megumi to yurushi ni warera wa ikiru.

5. Chichi・ko・seirei・no hitori no Kami ni
  Sanbi to eikou tokoshie ni are.

  

戻る