242 主を待ち望むアドヴェント
1. Shu o machinozomu adovent
   Saisyo no rousoku tomosou.
  Shu ga michi o sonae rareta
  Kono toki o mamorou
(Refrain)
  Shu no tamiyo,yorokobe.
  Shu wa chikai.

2.Shu o machinozomu adovent
   Dini no rousoku tomosou.
  Shu ga nasarea sono youni,
  Tagaini tasukeyou.

3.Shu o machinozomu adovent
   Dai san no rousoku tomosou.
  Shu no megumi Terikagayaki,
  Kurayami o terasu.

4.Shu o machinozomu adovent
   Saigo no rousoku tomosou.
  Shu wa konoyo ni kitari tamou.
  Kokoro o kome, utaou.)

戻る