244 キリストは明日おいでになる
1.  Kirisuto wa asu oideninaru.
 
Konoyo ga yami ni tozasare te mo,
 
Kyakuma wa afure yochinaku te mo,
 
Kinou korareta miko no youni.
2.  Kono yo wa ima mo aratamarazu,
 
Miko wa korareru umaya no naka.
 
Jyujika ni Shu o kugizuke ni shi,
 
Haka ni osameta toki no mamada.
3.   Asu wa minna no kurisumasu da.

 
MiKami no ai no iwai no hi da.
 
Sukui no hoshi wa sora  ni teru ga,
 Yo no hito wa Shu o kaeriminai.

4.   Asu o motanai hitobito ni mo,
 
Inochi no pan ga ataerareru.
 
Sono mikarada ga shimesu mono wa,
 
Mata kitari tamou fukkatsu no Shu da.
5.   Miko  Kirisuto wa itsuno yo ni mo,
 
Midorigo to shite oideni naru.
 
Sono yakusoku o hatasu tame ni,
 
Watashitachi o mo mochiirareru.
戻る