247 今こそ声あげ

1.Ima koso koe age,yorokonde utae.
  Midorigo Iesu wa, mazushii mabune ni
  Asahi no you ni akaruku kagayaku.
  Arufa,omega,eien no Shu.

2.Itotakaki Kami  no miko o home utae.
  Megumi afureru osanago Shu Iesu wa
  Nageki kanashimu warera o nagusame
  Shu no mikuni o shimesareru.

3.Makoto ni ookina michichi no megumi yo.
  Tsumi ni mamireta warera o awaremi
  Miko o tsukawashi eien no kuni e
  Michibikareru,Kami no ai.

4.Yorokobi no uta wa ten ni  narihibiku.
  Mitsukaitachi mo seitotachi mo mina
  Utau sanbi  ni warera mo koe age
  Tokoshie made homeutaou.


戻る