251 rQ

1.  Hitsujikai mure o mamoru yoru ni

@@Mitsukai araware hikari terasu.
 

2.  Odoroki awateru hitsujikai ni

@@Mitsukai wa tsugeru,yoi shirase o.
 

3.  gHitobito no tame ni sukuinushi ga

@@Kono yoru umareta,Betsurehemu nih.
 

4.  gNuno ni tsutsumarete kaibaoke ni

@@Nemuru chinomigo wa sukui no kimih.
 

5.  Mitsukai no mure wa koe o awase

@@Yorokobi afurete Shu o tataeru.
 

6.  gKami ni wa eikou chi ni wa heiwa

@@Mikokoro ni kanau hito ni arehto.


߂