255 生けるものすべて
1. Ikeru mono subete osorete shizumari,
   Yo no omoi suttee mimegumi o omoe.
   Kami no miko wa umare tamou
   Hito no sugata ni te.

2. Shu no shu ni imasedo Maria yori umare,
   Umabune no naka ni ubugoe o agete,
   Sono mikarada atae tamou
   Tsumibito no tameni.

3. Tokoshie no hikari kuraki yo o terashi,
   Yami ni sumu tami no ue ni kagayakeri.
   Yomi no chikara yaburutame,
   Miko wa kitaritamou.

4. Taemanaki sanbi mitsukai wa utau,
   “Seinaru,seinaru,seinaru banngun no Shu ”
    Iza,warera mo homeutawan,
   “Hareruya,Hareruya”.

戻る