260 ̂Aj

1.Iza utae,iza iwae,
  Kono megumi no toki,
  Sukuinushi arawarenu,
  Yorokobe,shu ni aru tami yo.

2.Iza utae,iza iwae,
  Kono megumi no toki,
  Ashiki yo wa kudakarenu,
  Yorokobe,shu ni aru tami yo.

3.Iza utae,iza iwae,
  Kono megumi no toki,
  Tenshitachi to koe awase,
  Yorokobe,shu ni aru tami yo.


߂