261 もろびとこぞりて.

1. Morobito kozorite iza, mukaeyo.
   Hisashiku machinishi shu wa kimaseri,
   Shu wa kimaseri, shu wa, shu wa kimaseri.

2. Akuma no chikara o uchi kudakite,
   Toriko o hanatsu to shu wa kimaseri,
   Shu wa kimaseri, shu wa, shu wa kimaseri.

3. Kono yo no yamiji o terashi tamou
   Hikari no kiminaru shu wa kimaseri,
   Shu wa kimaseri, shu wa, shu wa kimaseri.

4. Heiwa no kimi naru miko o mukae,
   Warera no sukui to home tatae yo,
   Home tatae yo, home, home tatae yo.


戻る