263 あら野のはてに

1. Arano no hate ni yuhi wa ochite,
   Tae naru shirabe ame yori hibiku.
(Refrain)
    Guroria in eku seru shisu deo
    Guroria in eku seru shisu deo. 

2. Hitsuji o mamoru nobe no makibito,
   Ame naru uta o yorokobi kikinu.

3. Miuta o kikite hitsuji kai ra wa,
   Mabune ni fuseru miko o ogaminu.

4. Kyo shi mo miko wa umare tamainu,
   Sekai no tami yo, yorokobi utae.


戻る