272 おやすみなさい

1.  Oyasuminasai,kaasan no mune de.

  Kanashimi yawaragi,kokoro yasumaru.

  Araru,arame-  araru- arame  araru- arame

  Araru  araru- arame.
 

2.   Kowagaranai de, Herode no koto o.

   Kono komoriuta o kiite oyasumi.

  Araru,arame-  araru- arame  araru- arame

  Araru  araru- arame.


戻る