275 闇を行くものは

1.Yami o yuku mono wa hikari o mita.
  Shi no kage yuku mono yoake o mita.

2.Inochi no taiyou,Shu no mimae ni,
  Kariire o iwau,yorokobi ari.

3.Yakusoku no toori watashitachi ni.
  Hitori no kodomo ga atae rareta,

4.“Idainaru shidousya,heiwa no kimi
  Chikara aru Kami” to tonae rareru.

5.Shu no ataerareru chi no heiwa to
  Seigi to megumi wa towa ni tuzuku.


戻る