282 幼い主の宮もうでは

1. Osanai Shu no miyamoude wa
  Kangei no uta,gyouretsu mo naku
 Hitoshirezu ni okonawareta.

2.   Waga Shu no tame sonaerareta

  Ouza wa haha no yasashii mune.
  Emi o ukabe miko wa nemuru.

3.   Yakusoku no ko,miko o idaki
  Sukui o mita rou Shimeon wa
 Yorokobi michi Kami o hometa.

4.   Yo no hikari o ima kono me de
 Mita warera no tsumi o yurushi
  Kami no miya to shite kudasai.

戻る