284 荒れ野の中で

1.Areno no naka de ue ni kurushimi
  Shu wa yuuwaku o ouke ni natta.

2.Kono Shu ni tsuzuki warera mo tomo ni
  Inori tayasazu shitagai ayumou.

3.Waga yuku michi no kurai toki nimo
  Shu yo, yuku saki o terashite kudasai.

4.Shu wa, yo no areno ayumu warera to
   Tomo ni orareru, syouri no hi made.


戻る