286 ほめたたえよ、われらの主を

1.  Hometataeyo,warera no Shu o.

  Shu wa kana no konrei de eikou arawasu.
 

2. ame no mizu ga Shu no kotoba de

  Budousyu ni kawaru sono odoroki.
 

3.  Shu yo,megumi no sono sakazuki

  Ataete kudasai,ikiru tame ni.
 

4.  Watashitachi ni misete kudasai.

  Kohitsuji no kyoen o,Shu no sugata o.戻る