291 み神の座を捨て
1.Mikami no za o sute hito to narareta Shu,
  Makoto no shu naru makoto no saishi no
  Shu o tataeyou.

2.Konrei no seki de Kiseki o okosare,
  Shinden no naka de oshie o tokareta
  Shu o tataeyou.

3.Somuita mono omo taisetsu ni sarete,
  Tsumibitotachi sae fukaku aisareru
  Shu o tataeyou.

4.Yamerumono o mo taisetsu ni sarete,
  Tsumibitotachi sae fukaku aisareru
  Shu o tataeyou.

5.Hikuku herikudari hitobito o sukui.
  Takaku noborarete sekai o osameru
  Shu o tataeyou.

戻る