296 いのちのいのちよ
1. Inochi no inochi yo,shi no shi naru Shu yo,
   Iesu wa waga tame inochi o sutete,
   Hametsu no naka  yori warera o aganau,
   Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni.
2. Azakeri,tyuusyou,muchiuchi,tsubaki
   Arayuru kurushimi miko wa taerare
   Aku no kusari yori warera tokihanatsu.
   Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni.
3. Waga itami o tori,yamai o ninai
   Korashime uketa shu heiwa ataeru.
   Shu no mikizu ni yori warera iyasareru.
   Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni.
4. Ibara no kanmuri shu wa kabuserare
  Azakeri uketsutsu kurushimi ni tae
  Eeikou no kanmuri warera ni ataeru/
    Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni.
5. Shu no herikudari wa ogori o kujiki
  Shu no kurushimi wa yorokobi to naru.
  Shu no shi wa waga shi no osore torinozoku.
    Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni.
6. Warera no kawari ni uketa kurushimi
  Itami to ononoki mugoi semeku mo,
  Sono jyujika no shi mo mina warera no tame.
    Kansya sasageyou,aisuru Iesu ni
i.
戻る