299 うつりゆく世にも

1. Utsuri yuku yo ni mo kawaru koto nai
   Shu Iesu no jujika wa warera no hokori.

2. Osore to nayami no semaru toki ni mo,
   Jujika wa heiwa to yorokobi michiru. 

3. Jujika no ue yori hikari wa sashite,
   Yuku beki tabiji  o terashi michibiku.

4. Yorokobu toki ni mo kanashimu hi nimo,
   Shu Iesu no jujika wa heiwa ataeru.


戻る