304 茨の冠を主にかぶせて

1.Ibara no kanmuri o Shu ni kabuse te,
  “yudayajin no ou” to Shu o azakeru.
  Karera wa sonotoki shiranakatta,
  Sono kizu ga watashi o iyasu koto o.

2.Murasaki no fuku o muri ni haide,
  Waraimono ni shite Shu o azakeru.
  Karera wa sonotoki shiranakatta,
  Shu ga watashi no haji o oou koto o.

3.Ashi no bou de tsuyoku tataki tuzuke,
  Shi ni oiyaru made Shu o azakeru.
  Karera wa sonotoki shiranakatta,
  Mikuni wa eien ni tuzuku koto o.


戻る