305 イェスの担った十字架は
1.Iesu no ninatta jujika wa
 Inochi no ki to nari
 Yoi mi o musubu.
(refrain)
  Kirie,ereison,
  Shi no toriko kara
  Yomigaerasete kudasai.
2.Warera no yukute michibiite,
 Warera no kokoro ni
 Heiwa o kudasai.
3.Yo no tami waera o semeru toki
 “Subete sugisaru”to
 Ten wa iwareru.
4.Sabaki no hi nimo mimegumi de
 Sukui o kudasaru
 Kami o tatae you.
5.Yo wa hametsu eto oitateru.
 “Naze mayou no ka?”to
 Ten wa towareru.
6.Kata ni kuikomu jyujika wa
 Inochi no ki to nari
 Yutaka ni minoru.

戻る