312 紅海を渡り
1.Koukai o watari
 Sugikoshi o iwau
 Kohitsuji no en de
 Utae,ounaru Shu o.
2.Jujika ni sakareta
 Seinaru mikarada.
 Sono chi o ajiwai,
 Warera shu ni ikiru.
3.Kohitsuji kirisuto,
 Makoto no sugikoshi
 Taneirenu pan wa
 Ima, sasagerareru.
4.Syourisya kirisuto,
 aka yori okiide
 Warera ni mikuni no
 Mon o hirakareta.
5.Eikou wa miko ni,
 Shi yori yomigaeri,
 Chichi to seirei to
 Tomo ni aru kata ni.

戻る