313 愛するイェス
1.Aisuru Iesu,Nani o nasarete
 Konna sabaki ukerareta ka.
 Donna tsumi o okasareta no ka,
 Aisuru Shu wa.
2.Muchi utare, ibara no kamuri
 Kabuse rare sagesuma reta.
 Sui budousyu jyujika no ue de
 Kuchi ni sareta.
3.Korehodo no Itami kurushimi
 Nan no tame ni ukerareta ka.
 Aa watashi no tsumi o ninaware
 Kurushimareta.
4.Hitsujikai wa hitsuji no tame ni
 Sono inochi aete suteru.
 Tadashii Shu ga shimobe no tame ni
 Tsumi o ninau.
5.Nanto fukai Shu no mikokoro yo,
 Nanto hiroi Iesu no ai yo.
 Seme ku no michi ayumareta no wa
 Watashi no tame.

戻る