315 茨の冠がかぶせられ

1. Ibara no kanmuri kabuserare,
  Jujika seotte arukareru
  Iesu sama.
2. Jujika no ue de “eri eri,”to,
  Kamisama miagete sakebareru
  Iesu sama.
3. “Oyurushikudasai.Ten no chichi”.
  Inotte tsumibito yurusareru
  Iesu sama.

戻る