321 しずかな喜び

1.  Shizukana yorokobi,koe awase utaou.
  Minna de tataeyou,kokoro o awasete.
  Shu Iesu was shi ni kachi,eien no sukui
  Warera ni ataeta.

2.  Shi o uchihoroboshi, Shu wa syourisareta.
  Chikara to inochi no Shu wa makoto no Kami,
  Mikuni e michibiku tashikana yakusoku
  Warera ni ataeta.

3.  Kotoba to waza tode eikou o arawase,
  Shu wa sono megumi de shi yori tokihanachi
  Ten no mikuni eto warera o michibiku,
  Yorokobi tataeyou.


戻る