322 天の座にいます
1. Ten no za ni imasu mikami o tataeyo.
   Sono miwaza homeyo,
  Hareruya Hararuya hareruya.
2. Kono asa hayaku ni haka o fusagu ish
 Torinozokareta Shu,
  Hareruya Hararuya hareruya.
3. Mitsukai wa tsugeta,“osoreruna,Iesu wa
  Koko ni orarenai”.
  Hareruya Hararuya hareruya.
4. “Kite yoku minasai. Mihaka wa hirakare
  Shu wa shi ni katareta”.
  Hareruya Hararuya hareruya.
5. Yomigaeri no Shu yo,tokoshie no inochi
  Ataete kudasai.
  Hareruya Hararuya hareruya.
6. Tsumi ori warera o tokihanatsu
  Iesu noMina o tataeyou,
  Hareruya Hararuya hareruya.

戻る