332 恐れを捨て去り

1. Osore o sutesari namida o nugue.
  Shu Iesu was shi to yami shirizokerareta.
  Zensekai ni shiraseyou,
  Shu Iesu was shi kara yomigaeri

  Ikite orareru.
 

2.  Moshi Shu ga yomigaerare nakattara

  Warera no shinkou wa subete munashii.
  
Shu Iesu wa sono yakusoku o mamorare
  Warera ni kudasaru,towa no inochi o.
 

3.  Sekai yo,koe age yorokobi sakebe.

  Shu Iesu wa warera no hatsuho to narare

  Shinjiru mono ni inochi o kudasaru.

  Fukkatsushita Shu ni kansya sasageyou.


戻る