335 われらの主イェスは

1.  Warera no Shu Iesu wa shi o norikoete,
 Makoto no inochi ni yomigaerareta.
 Hareruya,Hareruya,Hareruya,
 Mina o tatae you.
 
2. Warera no yukute ni sakidachi susumu

 Inochi no Shu Iesu no mikao kagayaku
 Hareruya,Hareruya,Hareruya,
 Mina o tatae you.
 
3. Inochi no Shu Iesu yo,warera o tsuyome,

 Subete no nayami ni katasete kudasai.

 Hareruya,Hareruya,Hareruya,
 Mina o tatae you.
 
4.  Kono yo no tabiji ga tatoe yami de mo,

 Inochi no Shu Iesu yo, michibiite kudasai.

 Hareruya,Hareruya,Hareruya,

 Mina o tatae you.


戻る