338 勝利の喜び 

1. Syouri no yorokobi tenshi wa utai

  Megumi wa afurete osore wa kieru.

  Shu wa ten ni agerare ouza ni tsuita.


2. Konoyo ni oite wa hito no sugata de

  Mikami no moto de wa chyuhosya to shite

  Shu Iesu wa kawarazu imamo torinasu


3. Osore o idaite samayou mono ni

  Yakusoku hatashite seirei okuri,

  Ai to chikara to o mitashite kudasai.
 

4. Hareruya,hareruya,seirei ukete
  Hareruya,hareruya,miKami o aogi 」「
  Hareruya,hareruya,miko o tataeyou.

戻る