347 たたえよ、聖霊を
1. Tataeyo,seirei o, Kami no ibuki o,
  Minamo o ugokasu chikara no rei o.
 Subete no inochi o ataeru rei o.
2. Tataeyo,seirei o, tomonru rei o.
  Shinpi no miwaza o warera ni shimeshi

  Shizuka ni sasayaku mikoe de kataru.

3. Tataeyo,seirei o, kakureta shinri.
 Shu Iesu ga arawasu chikara to ai wa
  Mada minu warera ni miKami o shimesu.
4. Tataeyo,seirei o, fukiorosu kaze.
 Ten ni agerareta shu no yakusoku wa
  Mitami o tsuyomete sekai o kaeta.
5. Tataeyo,seirei o, warera wa inoru.
 Hono o de kokoro o moyashite kudasai.
  Hikari o kakagete yo o terasu made.
6. Tataeyo, miKami o,motoinaru dhidhi,
  Shinri to kotobas no miko naru Shu Iesu,
 Warera o michibiku seinaru Kami o.

戻る