350 来たれよ、聖霊

1. Kitareyo,seirei,hato no you ni,
  Hietaru kokoro ni kudari tamae.

  Kitareyo,seirei,ai no honoo,

  Warera no kokoro o iyashi tamame.
 

2. Hakanaki kage nomi oisamayoi,

  Shinitaru sama nite hi wa sugi yuku.

  Kitareyo,seirei,ai no honoo,

  Warera no kokoro o iyashi tamame.
 

3. Sasaguru uta ni wa chikara mo naku,

  Tatae no koe sura kuchi ni idezu.

  Kitareyo,seirei,ai no honoo,

  Warera no kokoro o iyashi tamame.


戻る