354 天の神、祈ります

1. Ten no Kami,inorimasu,
  awaremi to syukufuku o.

  Sono tami o hitotsu to shi,
  aisareru miKami yo.


2. Sukuinushi,miko Iesu yo,
  jyujika to fukkatsu no

  Mimegumi ni kansya shite,
  utaimasu,waga Syu yo.


3. Kite kudasai.Seirei yo,
  nayamu mono no chikarazuke,

  Kizutsuita hitobito o
  iyasu tame,ima sugu.


戻る