355 主をほめよ わが心

1.Shu o homeyo waga kokoro,
   Shu o homeyo yo no hito yo.
   Sono miwaza ni himerareta
   Tsuyoi chikara fukai chie.

2.Yo no subete todomarazu,
   Hateshinaku kawari yuku.
   Shu no kotoba ni shitagatte,
   Umi no nakani yama utsuru.

3.Tsukurareta mono subete,
  Yo no hito mo sanbi seyo.
  Kozue takaku naku tori no,
   Uta yo hibike yama koete.

4.Shu o homeyo waga kokoro,
   Sono mina ni homare are,
   Shu no miwaza no idaisa o,
   Koe no kagiri home utae.

戻る