361 この世はみな

1. Kono yo wa mina kami no sekai,
 Ame tsuchi subete ga utai kawasu,
 Iwa mo  kigi mo  sora mo umi mo
 Mikami no  miwaza o home tataeru.

2. Kono yo wa mina kami no sekai,
 Tori no ne, hana no ka, Shu o tataeru.
 Asahi, yuuhi, sora ni haete
 Mikami no miwaza o katari tsugeru.

3. Kono yo wa mina kami no sekai,
 Akuma no chikara ga yo ni michitemo,
 Waga kokoro ni mayoi wa nashi.
 Shu koso ga konoyo o osamerareru .


戻る