362 n̎

1. 
Souzou no Shu yo,sono yubi de utyuu o tsukurareta.
@@Hi yo,tsuki yo,hoshi yo,home yo,michikara o.
 

2. 
Zennou no Shu,sono mite wa daichi o sasaeru.
@@Mizu yo,ame to nari tsuge yo,mimegumi o.
 

3. 
Kyuusai no Shu,sono ude wa hitobito o idaku.
@@Kitare,heiwa no hato,shimese,kami no ai.
 

4. 
Naizai no Shu,chirasareta tami o hitotsu toshi,
@@
Shukufuku shitamae,tomo ni ikiru hi o. 


߂