363 ݐ_̗͂

1. Mikami no chikara wa yama o okoshi,
   Unabara o hiroge sora o tsukuru.
@ Fukai chie ni yori hi wa kagayaki
   Tsuki wa teri watari hoshi mo meguru.

2. Mikami wa megumi de chi o mitashite.
   Tsukurareta mono o yoshi to sareta.
   Miyo, sono fushigi wa ooumi nimo
   Waga ayumu chi nimo oozora nimo.

3. Hana mo ki mo shimesu, Shu no misakae.
   Amagumo mo kaze mo Shu ni shitagau.
   Subete no mono mina mimune ni yori
   Tsukurare mamorare, koko ni ikiru.


߂