370 おもいもことばも

1.  Omoi mo kotoba mo waza o mo kiyome te,

  Mikokoro no mama ni kno hi mo susumou. 

2.  Toutoi chie ni yori nasareru miwaza ni
Yorokobi kotae te misakae shimesou. 

3.  Kokoro no subete o shirareru
 Shu Iesu no
Meiji rareru mama miwaza ni hagemou. 

4.  Shu no kubiki o oi Inori o wasurezu
Itsumo me o samashi shu no hi o nozomou. 

5.  Megumi ni afureru yutakana tamamono
  Oshimazu ikashite shu no michi ayumou.

戻る