383 ؂ľQ

1DAkashibito no mure sakae ni michi

@warera o torimaku, kumo no gotoku.


2DKaramitsuku tumi o kanagurisute,
sonaerareta michi hashiri nukoh,

3DShinnko no soshisya, kanseisha no
@kohitsuji Shu Iiesu o mitsumenagara.


4DJyujika no shi ni tae Kami no migi ni
@ noborareta Iesu wa osamerareru.

5. Ushiro no mono sute mae ni susume,
@ Shu Iesu to seito ra matsu mikuni e.

߂