386 l͔悭k
1. Hito wa hatake o yoku tagayashi,
@ Yoi tane o maite, minori o matsu.
   Hi o kagayakase,ame o furase,
@ Tada Kami dake ga sodate rareru.
(Refrain)
@  Yoi mono mina Kami kara kuru,
@  Sono fukai ai o home tatae you.
2. Fuyu no samusa mo haru no kaze mo
   Aki no hizashi mo natsu no tsuyu mo,
   Hana mo ki no mi mo Kami no megumi.
@ Higoto no kate wa sono tamamono.
3. Hito wa hataraki ase o nagashi,
   Shizukana yuube nemuri ni tsuku.
   Megumi no Kami wa hiru mo yoru mo,
   Mimamori atae sasae rareru.
4. Shinjite ikiru kono shiawase.
   Yutakana minori atae rarete,
   Magokoro o kome Shu ni kansya shi,
@ Mimae ni inoru kono yorokobi.

߂