389 み神をたたえよ

1.MiKami o tataeyo koe o agete,

  Chi ni aru subete o yashinawareru
  Chichinaru Kami wa watashitachi o,
  Aisuru ko to shite omamori kudasaru.

2.Toshigoto ni meguru toki o sadame,

  Ametsuyu o sosogi hi o terashite,
  Aratana minori ima kudasaru,
  Hakari mo shirenai fukai Kami no ai.

3.Yutakana minori o Kami ni sasage,
  Koe mo takarakani mina o tatae,

  Uketa megumi o wakachiaeba,
  Kokoro ni afureru kansya to yorokobi.

戻る