393 こころを一つに

1.Kokoro o hitotsu ni heiwa o motome
 Shu o aisuru ai akaruku moyasou.
 Shu wa budou no miki,warera sono eda.
 Shu wa warera no mono, warera Shu no mono.

2.Megumi no kotachi yo, majiwari fukame,
 Ai to makoto to o tagai ni chikaou.
 Warera no kizuna ga yowamaru toki mo,
 Tsuyomete kudasai, Shu no ai ni yori.

3.Shu wa warera no tame kurushimi o uke,
 Sono tomo no tame ni inochi o suteta.
 Warera mo tagai ni makoto no ai o
 Kyoudai shimai to tomo ni wakeau.

4.Wakatareta tami ga hitotsu ni sareru
 Sono hi ga kuru no o warera wa nozomou.
 Shu no hikari o uke sono kagayaki o
 Sekai ni shimesou, Shu no deshi to shite.


戻る