396 喜べつねに
1. Yorokobe tsune ni,Shu Iesu ni atte,

 Jyuujika no syouri osameta Iesu wa

 Tomo ni orareru.

2. Yami ga yukute o tozasu toki mo
 Shu ni kataku tate.

 Watashitachi ni sukui wa michiru.

3. Hiroi kokoro o hito ni shimese
 Watashitachi no toguchi no mae ni
 Kirisuto wa tatsu.
4. Omoiwazurai subete yudane
 Kansya o komete inori to negai
 Sasageyo,Kami ni.
5. Jinchi o koeru Kami no heiwa,
 Ima yori tsune ni Shu Iesu ni atte
 Kokoro o mamoru.

6. Yorokobe tsune ni,Shu no kyoukai yo.
 Shu no jyuujika wa shi kara inochi e

 Tami o michibiku.

戻る