397 主の教えのべ伝え
1.Shu no oshie nobe tsutae,
   Shu no sakae utai tsutsu,
   San itsu naru Kami o home,
  Mimegumi o kansha suru.
   Kusushiki Kami no sakae wa mitsiru,  
 Tagui naki kyookai yo, taguinaki kyookai yo.

2.Chi ni ueta  ki no you ni,
  Kami no kuni sodachi yuki,
   Sono miki wa Shunaru Iesu,
  Sono eda wa watashitachi.
   Higoto ni sodachi, akashi o tatete,  
  Mi o musubu kyookai yo, mi o musubu kyookai yo.

3.Kurai yo o terashi tsutsu
  kuchiru yo no shio to nari,
   Hito shirezu hataraite
  Oto mo naku yo o kaeru,
   Pandane no you ni mikuni o taezu,
  Hiroge yuku kyookai yo, hiroge yuku kyookai yo.


戻る