403 聞けよ、愛と真理のl

1. Kike yo ai to shinri no Shu no monogatari o,
   Yo no tsumi o  nozoku Shu no mikotoba o,
   Shu no mikotoba o.
(Refrain)
    Yagate toki wa kitaru, heiwa no hikari no
    kumanaku yo o terasu ashita wa kitaru.

2. Aoge, aganai no Shu o , yo no tame kurushimi
  Tokoshie no inochi ataeta Iesu o,
   Ataeta Iesu o.

3. Utae ,tsukurareta mono subete koe  awase
   Yorokobi afureru sakae no uta o,
   Sakae no uta o.

戻る