407 この世のすべては

1. Kono yo subete wa Kami no miwaza,
   Subete no inochi wa kakegaenai.
   Chi ni ochite shinda hitotsubu no mugi ga
   Yagate wa mebaete inochi hagukumare,
   Yutakana  minori to naru.

2. Hito no ko Shu Iesu wa kurushimi o uke,
   Jujika ni shinde, fukkatsu sareta.
   Shitagau warera wa hikari o shinjite,
   Hikari no ko toshite hikari aru uchi ni
   Shu Iesu no michi o ayumou.

3. Hitotsubu no mugi no tane no you ni
   Shu Iesu wa, inochi o sasage rareta.
   Eien no inochi uketsugu warera wa
   Sukui no yorokobi akashishi tsutaeyou,
   Sekai no sumizumi made.


戻る