408 この世のもので

1.  Konoyo no mono de mitasarenai
 Kokoro no ue ni kiduita toki,
 Yobimotomeyou, tada hitasura
 Inochi no kate o,m Shu no kotoba o.
2.  Yo ni aru mono no uchi ni hisomu,
 Tsukurinushinaru Kami no megumi,
 Hakarishirenai sono chikara o
 Mikotoba nomi ga satishui shimesu.
3.  Subete no hito no ieie made
 Shu no mikotoba o tazusaete yuki,
 Tomo ni megumi ni ikiru tame ni,
 Katarihiromeyou, amaneku yo ni.
4.  Mikotoba koso ga kono sekai o
 Sukuu yuitsu no tashikana michi.
 Tsutaeru hito ga yobarete iru.
 Mochiite kudasai,watashitachi o
.

戻る