409 すくいの道を

1.Sukui no michi o hiraita Iesu o
  Ishizue to shite hajimerare,
  Sukui no waza o uketsuidekita
  Shu no kyoukai wa tada hitotsu.

2.Jidai wa utsuri fuudo wa kawari,
  Shu ni aru tami wa wakarete mo
  Mikotoba o nobe tomo ni pan o saku
  Shu no kyoukai wa tada hitotsu.

3.Owari no toki ga semaru ni tsurete,
  Yo no namikaze wa sawaide mo,
  Mikuni o motome Shu o machinozomu
  Shu no kyoukai wa tada hitotsu.


戻る