410 昇れよ、義の太陽

1.Noboreyo,gi no taiyou,kagayake ima no yo ni.
  Shu no kyoukai ni hikari o terashi tsuzuke yo.

2.Kyoukai yo,me o samase.Madoromi uchiyabure.
  Mikotoba kite kuiaratameyo, ima koso.

3.Awaremi tamae,Shu yo, mayoeru kyoukai o
  Futatabi atsume hitotsu no mure to shitamae.

4.Mikuni no mon o hiraki,mitami no yukumichi no
  amatage nozoki,michibiki tamae, yami nimo.

5.Tsukawashi tamae, Shu yo.Chikara to hagemashi to
  Shinkou ・ kibou ・ai to yuuki o ataete.

6.Jidai no tadanaka ni eikou arawashite
  Heiwa o tsukuru mono to shitamae,warera o.

7.Hitotsu to nashi tamae.miko naru Kirisuto ga
  Heiwa o tsukuru mono to shitamae,warera o


.
戻る