413 キリストの腕は

1.Kirisuto no ude wa chi no hate made.
  Bunka mo umare mo subete o koete.

2.Touzainanboku hitotsu to naru.
  Kirisuto no Ai wa subete musubu.

3.Shisou ya hedatari kakawari naku,
  Tomo toshite maneki, aisareru Shu.

4.Sedai,minzoku no kabe o kudaki,
  Hito o sono mama ni ukeireru Shu.

5.Kirisuto ni narai watashitachi mo
  Chigai o yorokobi ukeireaou.


戻る