414 ̗F

1. Sekai no tomo to te o tsunagi
   Jujika no moto ni tatsu warera,
   Kami no mikuni o meate to shi
   Shu Iesu no michi o susumi yukan.

2. Kuni to kotoba wa kotonaredo
   Kokoro wa onaji Shu no tami zo.
   Kuraki jidai no nozomi naru
   Shu Iesu no makoto hirome yukan.

3. Uchu no himitsu saguru tomo
   Tokiwa no heiwa nao tooshi.
   Tsukare itameru hitobito ni
   Shu Iesu no inochi wakahi yukan.

4. Michi to makoto to inochi naru
   Shu Iesu o tsune ni aogi tsutsu,
   Ai ni motozuku tsugi no yo o
   Chikara o awasete kizuki yukan.


߂